Sənaye Xəbərləri

Radial pistonlu mühərrikin xarakterik xüsusiyyətləri

2021-11-08
1. Çıxış şaftının növünün seçilməsi(radial pistonlu motor)

2. İkioxlu uzadılma(radial pistonlu motor)

3. Xüsusi dəqiqlikli sürücü(radial pistonlu motor)

4. Mühərrik və əyləc birləşməsinin növü(radial pistonlu motor)

5. Ötürücü mühərrik, dişli mühərrik və əyləc birləşməsinin növü

6. Taxometr və digər test aksesuarları

7. Birləşmə

8. Flüororezin möhür

9. Son qapağın seçimi
Tel
E-poçt