Sənaye Xəbərləri

Hidravlik motorun nasazlığının səbəblərinin təhlili

2021-09-30
Müəyyən bir müddət istifadə edildikdən sonra mühəndislik hidravlik mühərrikinin səsi xüsusilə açıq şəkildə artır. Bu, əsasən, hidravlik mühərrikin uzun müddət yüksək yük şəraitində işləməsi və yağlama şəraitinin yaxşı təmin olunmaması ilə əlaqədardır, nəticədə mexaniki nisbi hərəkətin bəzi komponentləri, məsələn, podşipniklər, muftalar və digər hərəkət edən hissələrin aşınması ilə nəticələnir. komponent uyğunluğu səhvləri. Bundan əlavə, sistemin hidravlik zərbəsi və hidravlik kavitasiyası da hidravlik mühərrik səs-küyünün artmasına səbəb olan mühüm amillərdir.

1〠Sürət azalır və ya çıxış fırlanma anı azalır

1. Hidravlik mühərrikin daxili pistonu silindr blokuna yaxşı uyğun gəlmir və ya klapan paylayıcı qurğunun boşluğu düzgün deyil. Problemlərin aradan qaldırılması üsulu hidravlik mühərriki təmir etmək və dəyişdirmək və hidravlik yağı ciddi şəkildə təmizləməkdir.

2. Mil, podşipnik və digər hissələr zədələnib. Eliminasiya üsulu hissələrin dəyişdirilməsidir;

3. Hidravlik nasosun nasazlığı. Problemlərin aradan qaldırılması üsulu hidravlik nasosun təmiridir;

4. Hidravlik aksesuarların nasazlığı və ya uyğunsuzluğu. Problemlərin aradan qaldırılması üsulu hidravlik aksesuarları təmir etmək və ya tənzimləməkdir.

2〠Aşağı sürət sabitliyinin pozulması

1. Hidravlik yağın çirklənməsi hidravlik mühərrikdə hissələrin aşınmasına səbəb olur. Ləğvetmə üsulu hidravlik mühərriki təmir etmək və dəyişdirmək, hidravlik sistemi və hidravlik yağ çənini ciddi şəkildə təmizləmək və hidravlik yağı dəyişdirməkdir;

2. Hidravlik nasosun yağ tədarükü anormaldır, bu da yağ təchizatını anormal edir. Problemlərin aradan qaldırılması üsulu müvafiq komponentləri yoxlamaq və normal yağ təchizatı şəraitini bərpa etməkdir;

3. Hidravlik sistem hava ilə qarışdırılır, nəticədə təzyiqin dəyişməsi və ya hidravlik sistemdə kavitasiya və kavitasiya baş verir. Eliminasiya üsulu sistemdəki qazı və kavitasiya və kavitasiya səbəblərini aradan qaldırmaqdır.

3〠Səs-küyün artması

1. Sistem təzyiqi və axını nominal dəyəri aşır. Problemlərin aradan qaldırılması üsulu təzyiq və axının dəyişməsinin səbəblərini tapmaqdır;

2. Hidravlik mühərrikin daxili hissələri (məsələn, podşipnik, stator, əsas mil və s.) zədələnib. Problemlərin aradan qaldırılması üsulu hidravlik mühərriki təmir etmək və ya dəyişdirməkdir;

3. Hidravlik yağın çirklənməsi hərəkət edən hissələrin sürtünməsini artırır. Ləğvetmə üsulu hidravlik sistemi təmizləmək, hidravlik yağı süzmək və ya dəyişdirməkdir;

4. Boş və eksantrik hərəkət edən hissələr. Problemlərin aradan qaldırılması üsulu kalibrləmə, uyğunlaşdırma və ya dəyişdirmədir;

5. Sistemin hidravlik şoku və ya kavitasiyası. Eliminasiya üsulu sistemdəki qazın aradan qaldırılmasıdır;

4〠Artan sızma

1. Mexanik vibrasiya səbəbindən bərkidici vintlərin boşaldılması. Ləğv etmə üsulu vintləri sıxmaqdır;

2. Möhür zədələnib. Problemlərin aradan qaldırılması üsulu möhürü əvəz etməkdir;

3. Hidravlik yağ çirklənib və komponentlər aşınıb. Problemlərin aradan qaldırılması üsulu müvafiq komponentləri təmir etmək və ya dəyişdirmək, hidravlik yağı süzmək və ya dəyişdirməkdir.


Tel
E-poçt